Bijt u in de haak?

Bij sportvissen denken veel mensen aan luieren of aan een hobby voor gepensioneerden… Maar vissen als hobby of beroep is heel wat meer dan een worm aan de lijn rijgen of een vlieg op de haak prikken!

Daniel Hennebert, directeur van de visserijschool La Bouvière in Walcourt, vertelt ons over zijn passie voor het vissen.

De meren van l’Eau d’Heure: zeeën van natuur

De meren van l’Eau d’Heure, de twee grote meren, Plate Taille en l’Eau d’Heure, en de drie voorstuwdammen, Féronval, Falemprise en Ry Jaune, vertegenwoordigen samen bijna 600 hectaren wateroppervlak en maar liefst 50 km aan oevers. De meren van l’Eau d’Heure staan vooral bekend als bijzondere bestemming met de ansichtkaartwaardige landschappen die gedurende het jaar steeds een ander aanzien hebben. Mooi of slecht weer, er wordt altijd gevist!

“Het vissen is voor alles een bevoorrechte ontmoeting met de natuur in alle kalmte. Het is niet alleen het voelen trillen van je werpmolen, het gewaarworden van de kracht van de vis… Het is ook het uitkijken over het meer in het zonlicht, de vogels boven het meer te zien rondvliegen, insecten als vlinders en libellen tegenkomen, enz. Zoveel diverse en gevarieerde landschappen, die je steeds weer in vervoering brengen…. “

In de prachtige natuur van de Lacs de l’Eau d’Heure kunnen de vissers een mooie populatie carnivoren vinden, vooral baarzen en snoekbaarzen, maar ook snoeken die soms meer dan een meter lang zijn… Maar ook regenboog- en zeeforellen, karpers, blankvoorn en ruisvoorn, enz. “Ikzelf gebruik regenwormen voor het vissen, maar ik gebruik ook wel eens andere lokaas …“

Papillon 1

Een bubbel met familie en vrienden?

Wie heeft nooit een visser of meerdere vissers zien zitten terwijl ze geduldig wachten tot ze die fameuze vis nu eindelijk eens vangen? Of het nu ieder weekend is of alleen de zondagochtend, ze delen mooie momenten met hun gezin en/of vrienden. Dit wordt geïllustreerd door een heel bekende uitspraak van de Amerikaanse filosoof en dichter Henry David Thoreau: “Many men go fishing all of their lives without knowing it is not fish they are after...”

“Bij ons is vissen vooral een familieding. Ik leerde het vissen van mijn opa, van mijn vader en van mijn peetoom. Ik vind het fijn om in alle rust samen met familie of vrienden te zijn. Maar ik doe het ook voor de uitdaging… Steeds meer jongeren beginnen met vissen... Het is niet alleen voorbehouden aan opa's die met pensioen zijn! En bovendien constateer ik een evolutionele tendens: het vissen wordt ook door het vrouwelijke geslacht geapprecieerd! In onze school neemt het aandeel inschrijvingen van meisjes met ongeveer 2% per jaar toe...”

Lacs Pam Jenny 4

Een multi-zintuiglijke ervaring

Aan de rand van het water staan alle zintuigen van de visser op scherp. Zicht, gehoor, geur, tastzin… en natuurlijk ook de verbeelding en de overpeinzingen van de visser. Hij bestudeert het water, raakt erin verzonken, wordt er één geheel mee om zijn mysteries te ontrafelen en de bewoners ervan te leren kennen. “Vissen bestaat voor 80% uit observatie en 20% actie! Dit alles met respect voor de vissen en hun watermilieu… “

“Vissen is geschikt voor iedereen… De beschouwers onder ons, de dromers, de denkers, de sportievelingen en natuurlijk de competitieve zielen. Het staat ieder vrij om de techniek toe te passen, die het best past bij zijn verwachtingen en op aangepaste plekken.” Het is ook een uitgelezen manier om de omgeving, de flora en fauna en onze waterpartijen op een andere manier te leren kennen.

En, zie je het zitten om het eens uit te proberen? Mocht dit zo zijn, dan vind je alle informatie en regelgeving online. Een goede vangst toegewenst… Ook al ligt de essentie, zoals je al hebt begrepen, ongetwijfeld ergens anders ;-)

Lacs Pam Jenny 1