In dit natuurreservaat waar mens en natuur goed samengaan…

Verschillende soorten broedvogels en trekvogels, charmante robuuste Tarpanpaarden, vissen, amfibieën, insecten, enz. Een samenspel dat voor een zeker evenwicht zorgt. Dit alles met de hulp van gepassioneerde vrijwilligers.

Jean-Marc Laurent, conservator van het natuurreservaat van Labuissière, vertelt ons hoe deze wilde, overdadige omgeving functioneert.

Een beschermd natuurgebied

Het natuurreservaat van Labuissière beslaat een oppervlakte van 75 hectare en maakt deel uit van een groter geheel: het natuurreservaat van de Hoge Samber Natagora, gelegen aan de samenvloeiing van de rivieren Thure, Hantes en Samber. Een echt mozaïek van natte gebieden met vijvers, sloten en rivieren. Oorspronkelijk waren het natte weidegronden, uitgedroogd door middel van afvoerkanalen en vervolgens opnieuw overstroomd bij de werkzaamheden in verband met de aanpassing van de Sambre voor de scheepvaart.

”Ons hoofddoel is het beschermen van dit natuurgebied, maar ook en vooral het waarborgen van het voortbestaan van het gebied en de rust die er heerst. Dit drassige gebied trekt een zeer gevarieerde flora en fauna aan. Wil je onze nestvogels en trekvogels, onze vlinders, amfibieën maar ook de Tarpanpaarden zien, dan moet je je zo discreet als mogelijk opstellen. Het natuurgebied Labuissière is als enige toegankelijk voor publiek en daarom staan wij er echt op dat mensen hier alleen in kleine groepjes en in alle rust komen wandelen. Honden dienen aan de lijn te blijven ter bescherming van hertenjongen en andere dieren. “

Tijdens de Promenade de l’Éclusier, een wandeling langs het jaagpad tussen Labuissère en Merbes-le-Château, kun je dit deel van de Sambre bewonderen waarvan de drassige zones geklasseerd zijn als Natura 2000-gebied. Naast het charmante erfgoed zoals de Saint-Martinkerk of de abdijboerderij, kun je even uitwaaien al wandelend door dit prachtige gebied gekarakteriseerd door haar natte weidegronden. Her en der staan uitkijkposten waar je even halt kunt nemen om uit te kijken over het landschap.

060519 Réserve Naturelle De La Buissière 18

Een ongekend rijke fauna en flora

Heel wat vogelsoorten, zoals de blauwe reiger, de grote zilverreiger, de wintertaling, maar ook amfibieën, libellen, vlinders enzovoort leven naast elkaar in dit groen stukje paradijs. “Ze houden met name van de bossen, de natte weidegronden en de moerassen. Een ander voorbeeld is de visstand die hier profiteert van de voordelen in verband met de voortplanting en met name goed gedijt in de warmere zones van grote ondiepe paaiplaatsen. “

In het natuurreservaat van Labuissière leven ook tarpans, zeer sterke kleine wilde paarden. “Deze paarden verdragen temperaturen boven de 30 graden. Een ander voordeel dat niet vergeten moet worden: ze creëren overal paden, open stukken, openingen enz. Dat is bijvoorbeeld heel nuttig voor bepaalde vogels die op deze manier braakland tot hun beschikking hebben. Hoewel ze zich vooral voeden met gras, russen, riet en andere waterplanten, eten de tarpans ook takken, scheuten en boomschors dat rijk is aan minerale zouten in de winter. Hierdoor wordt het overwoekeren door de begroeiing wat beteugeld”.

Grande Aigrette 2018 05

Dieren… en de mens

Naast deze biodiversiteit die een bepaalde harmonie brengt in het reservaat, kun je er ook zelf aan bijdragen. Het kappen van invasieve struiken, vijvers schoonmaken, hekken neerzetten, bepaalde verwilderde velden maaien, enz. Er is genoeg werk aan de winkel! “En vooral, niet alle vrijwilligers hoeven natuurkenners te zijn... De vrijwilligers, die afkomstig zijn uit allerlei beroepsgroepen, vinden het leuk om gezamenlijk in kleine groepjes te werken aan een gemeenschappelijk doel, de bescherming van de natuur. “

Er zijn gidsen beschikbaar voor kleinschalige rondleidingen. “Dit zijn zeer gepassioneerde mensen. Sommigen hebben zich gespecialiseerd op het gebied van vogels, andere op het gebied van libellen of wilde planten… Ze proberen de mensen bewust te maken van de rust en het behoud van deze zo geliefde plek… “

060519 Réserve Naturelle De La Buissière 27